برنامه نود 21 مرداد کارشناس افشاریان

هفته سوم

فجر 2-4 استقلال داور مظفری زاده

تصمیمات داوری مشکلی نداشت.

گسترش 1-1 سپاهان داور خورشیدی

داور اشتباه تاثیر گذاری نداشت.

ذوب 2-4 تراکتور داور اکبریان

دقیقه 82 پنالتی روی رجب زاده به نفع ذوب آهن گرفته نشد.

پرسپولیس 2-0 مس داور زرگر

نیمه اول روی سید صالحی بازیکن پرسپولیس پنالتی شد که داور آن را ندید.

*************

هفته چهارم

استقلال 1-0 صبا داور حق وردی

پنالتی صبا در نیمه دوم  به اشتباه گرفته شد.

سایپا 1-0 پرسپولیس داور سید علی

گل سایپا حاصل یک کرنر بود که این کرنر به اشتباه به سود این تیم گرفته شد.

سپاهان 0-1 تراکتور داور مظفری زاده

دقیقه 2 پنالتی روی ابراهیمی بازیکن تراکتور گرفته نشد و در نیمه دوم رحمان احمدی باید اخراج می شد.